Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

ZAPEWNIENIE OBIEGU WODY I JEGO RÓWNOMIERNOŚCI

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wskutek małych sił czynnych w ogrzewaniu grawitacyjnym staje się konieczne szczególnie staranne obliczenie i wykonanie sieci rur, przede wszystkim w urządzeniach o znacznej rozciągłości poziomej i o wielu pionach. Średnice rur i opory przepływu należy dostosować do rozporządzalnych w danej chwili różnic ciśnień tak, aby piony leżące w pobliżu kotła nie otrzymywały zbyt dużych ilości wody ze szkodą pionów bardziej odległych. Niebezpieczeństwo to powstaje szczególnie przy zmianie ilości wody, wskutek dławienia poszczególnych grup grzejnych albo wyłączania grzejników. Staje się to często przyczyną zmniejszenia wydajności i zakłócenia obiegu odległych pionów szczególnie wtedy, jeśli nie zwrócono uwagi przy obliczeniu, że przy wspólnym przepływie zimnych i ciepłych strumieni składowych w przewodzi-e powrotnym występują ujemne wysokości ciśnienia dla pionu z zimniejszą wodą powrotną. Dlatego też przy rozdziale dolnym nie należy projektować zbyt małych przekrojów przewodów głównych. Daleko idącą niezależność poszczególnych pionów od prowadzenia wody w pionach sąsiednich osiąga się wskutek obliczania przewodów głównych jedynie na podstawie różnicy ciśnień wynikającej z ich położenia wysokościowego (zasada Tichelmanna). W piwnicach budynków wielopiętrowych z ogrzewaniem grawitacyjnym mogą również działać prawidłowo grzejniki, które są położone na tej samej wysokości co kocioł, jeśli tylko przyłączyć je do powrotnego pionu o dobrej cyrkulacji. W rozległych ogrzewaniach pompowych różnice ciśnień, którymi można rozporządzać w poszczególnych pionach, są bardzo różne często w pobliżu centrali można je zmniejszyć jedynie przez wbudowanie odcinków dławiących o mniejszych średnicach. Zgodnie z powyższymi uwagami sieci rozdzielcze z dużym spadkiem ciśnienia w przewodach głównych są szczególnie wrażliwe na zmiany przepływu wody. Trudności tych można uniknąć wybierając sposób prowadzenia przewodów o równych długościach dróg. Strumień wody przepływa przy tym przez przewody zasilania i powrotu: w tym samym kierunku, Pion przy najkrótszym przyłączeniu zasilania należy dołączyć na końcu powrotnego przewodu zbiorczego i odwrotnie tak, że odcinki dróg dla wszystkich cząstek wody są jednakowe. Sieć rur, dzięki większym odległościom oraz po części również i większym średnicom staje się kosztowniejsza niż w zwykłym wykonaniu. [więcej w: ograniczniki przepięć, instalbud trzebinia, ceramika tubądzin praca do kitu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ceramika tubądzin praca do kitu instalbud trzebinia ograniczniki przepięć