Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

Syfony wodne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W bardzo rozległych urządzeniach można ułożyć dolny przewód rozdzielczy w kształcie piły. Przewód rozdzielczy jest odwadniany w punkcie E za pomocą syfonu wodnego. Syfon wodny jest to rura o kształcie litery U, gdzie w obu ramionach poziom kondensatu ustala się na różnych wysokościach odpowiednio do ciśnienia w kotle w rurze tej zbiera się stopniowo kondensat, a następnie odpływa w punkcie b do zbiorczego przewodu kondensacyjnego. Syfon musi być nieco dłuższy, niż odcinek odpowiadający ciśnieniu roboczemu, aby uniknąć przebicia zamknięcia wodnego w chwilach wahań ciśnienia. Syfony wodne spełniają przeto to samo zadanie co urządzenia do odprowadzania kondensatu, mają jednak tę zaletę, że pracują zawsze prawidłowo, bo nie ma w nich ruchomych części, a ponadto mogą bezbłędnie odprowadzić dowolnie małe lub duże ilości kondensatu. Para rozprowadzana jest tak samo jak w przypadku nie zalanego przewodu kondensacyjnego. Części rur umieszczone w podłodze przy drzwiach zewnętrznych mogą Łatwo zamarznąć. Wysokość kotłowni zależy od sposobu prowadzenia rur. Najmniejsza wysokość kotłowni jest potrzebna przy rozdziale górnym, następne miejsce zajmuje rozdział dolny z zalanym przewodem kondensacyjnym, zaś dolny rozdział z niezalanym przewodem kondensacyjnym wymaga naj- większej wysokości kotłowni. [przypisy: cena m3 betonu, rodzaje studni, utylizacja azbestu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena m3 betonu rodzaje studni utylizacja azbestu