Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Do odprowadzenia nadmiaru osadu służy rura. Klarownik otwarty, typu stożkowego . Wskutek koagulacji ilość zawiesin i bakterii zmniejsza się o 70-90%, a ponadto osiąga się wybitne zmniejszenie zabarwienia. Do wad koagulacji należy przede wszystkim duże zużycie chemikaliów, strata spadku 0,8-1,3 m (w klarownikach otwartych,), stosunkowo wysokie koszty związane Ze stałym uzupełnianiem zapasu koagulantów oraz kłopotliwe prowadzenie oczyszczalni (dobór dawek koagulantów zależy od stopnia zanieczyszczenia wody). W związku z powyższym koagulację stosuje się w przypadkach koniecznych, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Powierzchnię filtru: F określa się na podstawie prędkości filtracji v w m/godz oraz czasu pracy T godz/dn. Dla obliczonego rozbioru dobowego Q m3/dn. przy czym doliczyć należy powierzchnię złóż nieczynnych- z powodu ich oczyszczania. Oczyszczanie trwa 1-2 dni i przeprowadzane jest o kilka miesięcy zależnie od stopnia zanieczyszczania wody. Przeciętna wydajność filtru powolnego wynosi 2-4 mS/dn na 1 m powierzchni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Woda przepływa przez wąskie szczeliny dysz do dolnej części komory filtrującej . W filtrze AGKl prędkość filtracji jest 2,5-3 razy większa niż prędkość w zwykłych filtrach pośpiesznych i wynosi 12-15 m/godz. Warstwa filtrująca tych filtrów składa się wyłącznie z piasku średn. 0,5-(0 mm. Woda z kanału lub. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Kontakt wody z chlorem powinien trwać 30 min. Zawartość wolnego chloru w miejscu czerpania wody powinna wynosi z 0,3-0,5 mg/l. Po chlorowaniu woda ma nieprzyjemny zapach, który zazwyczaj ginie po 2 godz. Zapach chloru może być usunięty za pomocą filtrowania przez warstwę węgla aktywnego lub 2,5 raza grubszą warstwę węgla drzewnego . Urządzenie do odkażania składa się ze zbiornika o pojemności 50-200 litrów, w którym przygotowuje się wodny roztwór wapna chlorowanego, głównie wody chlorowej o stężeniu 2% chloru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Do chlorowania wody pompowanej ze studni do zbiornika domowego lub lokalnego wodociągu oraz wody z naturalnego źródła do wodociągu wiejskiego może być stosowana butla o pojemności 1-10 l z rurkami szklanymi. Podobne urządzenia mogą być stosowane do stałego odkażania wody w studniach kopanych. Jednorazowe odkażanie zazwyczaj uzdatnia wodę tylko na pewien okres. Chlorator C5 przy 1% roztworze NaOCI daje dawkę chloru do 2,3 g/h. Zależnie od ilości wody poddawanej odkażeniu uzyskuje się stałe dawki czynnego chloru od 0,3 do 0,5 g C12 na 1 m3 wody pitnej, wzgl. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Stosowanie wapna chlorowanego nie jest dogodne ze względu na ograniczoną rozpuszczalność, trudności w dozowaniu oraz stosunkowo nieznaczną zawartość czynnego chloru. Również przechowywanie wapna chlorowanego połączone jest z trudnościami: związek ten chłonie wodę i zmniejsza z czasem swoje właściwości odkażające. W handlu znajduje się 25-35 proc. wapno chlorowane. Przygotowanie roztworu, ze względu na tworzenie się osadu oraz dawkowanie, jest uciążliwe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Open Up to warsztat skupiający się na rozwoju projektów na cyfrową fasadę w budynku Medialab-Prado.
Zaproszenie to ma na celu opracowanie wspólnych propozycji podczas seminarium warsztatowego odbywającego się w Madrycie w dniach od 9 do 23 lutego 2010 r.
Celem warsztatów jest zbadanie związku między ekranem miejskim a przestrzenią publiczną, aby eksperymentować z na ekranie komunikacyjnym, narracyjnym i wizualnym oraz zbadać jego potencjał do oferowania nowych form uczestnictwa.
Wybrane projekty zostaną opracowane pod nadzorem nauczycieli, asystentów technicznych i szerokiej grupy współpracowników.
Projekty zgłoszone do tego zaproszenia powinny uwzględniać następujące pomysły: opracowywanie strategii udziału społeczeństwa, aktywizację przestrzeni miejskiej za pośrednictwem ekranu, promowanie publicznej widoczności agentów, których zwykle nie ma, wizualizacja publicznych kolektywów; interakcja z urządzeniami przenośnymi itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

KSP Jürgen Engel Architekten otrzymał pierwszą nagrodę za swoją propozycję do Pekińskiego Urzędu Patentowego.
Znajduje się w centrum Pekinu, w pobliżu nowej linii metra i naprzeciwko hali wejściowej stacji Caishikou.
Wniosek włącza Urząd Patentowy do zrównoważonej infrastruktury ruchu.
Budynek podzielony jest na centralny hol, wieże, mosty, otwarte przestrzenie i przestronne ogrody na dachu, które tworzą połączoną, komunikatywną strukturę.
Otaczający pasek obejmuje poszczególne części budynku, rozciągające się od dachu po fasadę, obejmujące otwarte przestrzenie, dzięki czemu Urząd Patentowy w Pekinie ma specyficzną tożsamość w kontekście miejskim. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx praca lublin’

Do odprowadzenia nadmiaru osadu sluzy rura

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Fundacja Sustainability Center, Uniwersytet Techniczny w Delft i Instytut Cartesiusza zainicjowały międzynarodowy konkurs opinii publicznej dotyczący Światowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju Afsluitdijk.
Wyniki tego konkursu doprowadzą do sformułowania zaleceń dotyczących przyszłości Afsluitdijk, które zostaną przedstawione wiceministrowi wiosną 2010 roku.
Ceremonia rozdania nagród odbyła się 27 listopada.
Po krótkim programie Margreeth de Boer, przewodnicząca jury, przedstawiła ocenę jury i zaprezentowała zwycięskie projekty.
W sumie 80 stron zgłoszonych do tej konkurencji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »