Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

OGRZEWANIE PODŁOGOWE I śCIENNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Oba rodzaje ogrzewania są wykonane podobnie do ogrzewania sufitowego. Ułożenie rur grzejnych i inny zakres temperatur wymaga jednak często odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych. OGRZEWANIE PODŁOGOWE Dane ogólne Ogrzewanie podłogowe jako kanałowe ogrzewanie ciepłym powietrzem należy do najstarszego rodzaju ogrzewań w ogóle (hypokaust). Jest ono również znane od wielu dziesiątków lat jako ogrzewanie wodą ciepłą z rurami grzejnymi ułożonymi w podłodze i znajduje zastosowanie jako dodatkowe ogrzewanie zimnej podłogi w miejscach pracy. Zaznaczono już kilkakrotnie, że wzmożone ogrzanie dolnych stref pomieszczenia jest fizjologicznie pożądane. Równomierny mikroklimat pomieszczenia przypisywany ogrzewaniu sufitowemu należy po części przypisać jego pośredniemu działaniu, jako ogrzewania podłogowego, dla pomieszczeń leżących ponad stropami grzejnymi. Dzięki temu oddziały- waniu podwyższa się temperatura warstw powietrza w pobliżu podłogi oraz dostatecznie ogrzewają się części podłogi ukryte przed działaniem bezpośredniego promieniowania sufitu, np. miejsca pracy przy stołach. Odwrotnie niż w ogrzewaniu sufitowym temperą tura odczuwalna nie zwiększa się wraz z wysokością pomieszczenia. Właściwe oddawanie ciepła i powierzchni poziomej jest większe z dołu do góry niż z góry do dołu, ponieważ znacznie zwiększa się wymiana ciepła na drodze. konwekcji przez warstwy powietrza ogrzewające się przy podłodze i unoszące się ku górze. Z drugiej strony, przy ogrzewaniach podłogowych trzeba z zasady liczyć się z tym, że część powierzchni podłogi, mianowicie powierzchnia zastawiona meblami, nie działa jako powierzchnia grzejna. W praktyce oddziaływanie to jest tym bardziej szkodliwe, że górny zakres temperatury powierzchni grzejnych i tak jest ograniczony. Z doświadczenia wynika, że w miejscach ciągle używanych i w miejscach, po których stale się chodzi temperatura podłogi wyższa niż 25 st. C wywołuje dolegliwości nóg w miejscach, po których chodzi się rzadko dopuszczalna jest temperatura do 29 st. C, a w pobliżu ścian zewnętrznych taka temperatura jest nawet pożądana. W związku z powyższym wydajność i zakres zastosowania ogrzewania podłogowego są znacznie ograniczone. Pomieszczenia z wyłącznym ogrzewaniem podłogowym, w których miejsca pracy usytuowane są w pobliżu ściany- zewnętrznej, są narażone na odpromieniowanie ciepła i przeciągi, podobnie jak to się dzieje przy ogrzewaniu sufitowym. [więcej w: ograniczniki przepięć, instalbud trzebinia, ceramika tubądzin praca do kitu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ceramika tubądzin praca do kitu instalbud trzebinia ograniczniki przepięć