Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

ODPOWIETRZANIE I NAPOWIETRZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ogrzewania parowe pracują tylko wtedy bez zakłóceń i hałasów, jeśli można prawidłowo odwodnić wszystkie części sieci prowadzące parę i jeśli kondensat ze wszelkich miejsc odwadniających i miejsc użytkowania może z łatwością dopływać z powrotem do kotła. Dla spełnienia tego warunku należy wykonywać przewody kondensatu o dostatecznie dużych średni- cach, układać je ze spadkiem oraz prawidłowo przeprowadzać ich napowietrzanie lub odpowietrzanie. Tylko wtedy wolno oczekiwać równomiernego ogrzania całego urządzenia, jeżeli z całej sieci rur można szybko usunąć powietrze i jeśli nigdzie w urządzeniu kondensat nie ulega spiętrzaniu wskutek zbyt obfitego skraplania się pary w okresie rozgrzewania. W ten sam sposób w jaki przeprowadza się odpowietrzanie powinno być możliwe napowietrzenie grzejników odłączonych albo części sieci tak, aby kondensat został całkowicie usunięty. W przeciwnym przypadku występują silne uderzenia wody przy ponownym uruchamianiu albo przy wzroście ciśnienia. Zwykłe ogrzewania budynków mają z zasady otwarty odpływ kondensatu z grzejników. połączenie ich z atmosferą jest zapewnione przez przewód kondensacyjny. Przy starannym wyregulowaniu urządzenia wystarcza nastawienie wstępne zaworów grzejnikowych aby zapobiec powstawaniu strat ciepła wskutek przedostawania się pary do przewodu kondensacyjnego. Inne warunki powstają w rozległych ogrzewaniach parowych o wyższych ciśnieniach roboczych (od ok. 0,2 atn), szczególnie wtedy, gdy do sieci są dołączone większe odbiorniki ciepła (kotły warzelne, nagrzewnice powietrza, urządzenia do przygotowywania ciepłej wody). Nie można tu pominąć stosowania urządzeń odcinających dopływ pary (odwadniaczy). Jeśli urządzenia do odprowadzania kondensatu odcinają powierzchnie grzejne od otwartego przewodu kondensatu – co ma miejsce w syfonach w odwadniaczach pływakowych – wtedy między powierzchnią grzejną a odwadniaczem trzeba włączyć samoczynny odpowietrznik i napowietrznik. Połączenie przewodu kondensacyjnego odbiornika ciepła odwodnionego za pomocą syfonu z równoczesnym odpowietrzaniem i napowietrzaniem powierzchni grzejnych oraz głównego przewodu kondensacyjnego. Odwadniacze pływakowe mają najczęściej specjalny zawór powietrzny, który obsługiwany jest ręcznie albo samoczynnie. Samoczynne urządzenia odpowietrzające, których wylot jest otwarty, należy zaopatrywać w zbiorniczek powietrzny, aby zapobiec wyrzucaniu kondensatu przy rozgrzewaniu urządzenia. W rozległych urządzeniach przewody parowe muszą być również zaopatrzone w urządzenia służące do odpowietrzenia przy uruchamianiu i do napowietrzania przy unieruchamianiu ogrzewania. [hasła pokrewne: cena m3 betonu, rodzaje studni, utylizacja azbestu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena m3 betonu rodzaje studni utylizacja azbestu