Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

Dachy plaskie czterospadowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Dachy płaskie czterospadowe z gzymsem obiegającym naokoło budynku są najbardziej wskazaną formą dachu. Łatwe są do wykonania jako stropodachy przy założeniu strychów nieużytkowych. W wypadkach projektowania strychów użytkowych i więźbie dachowej prefabrykowanej rozwiązanie dachu czterospadowego natrafia na trudności konstrukcyjne. W budownictwie przemysłowym projektuje się dachy pilaste, dachy wieżowe na rzutach wielobocznych łub okrągłych albo dachy dwuspadowe wklęsłe. Rozwiązania architektoniczne w tych wypadkach powinny uwzględniać możliwości konstrukcyjne, szczególnie zagadnienie odprowadzenia wody. W zabudowie zwartej z reguły należy stosować dachy dwuspadowe ze ścianami ogniochronnymi na granicach z sąsiadami. Attyki mogą mieć zastosowanie w wyjątkowych wypadkach odpowiednio uzasadnionych. Stawianie attyk – parawanów zasłaniających nieporządek wytworzony przez chaotyczny układ kominów, wyciągów wentylacyjnych, wyłazów, wystających części maszynowni dźwigów itp. jest już ostatecznością. Rozwiązanie attyki powinno przewidywać normalny odpływ. wody deszczowej i topnienie śniegu w sposób nie powodujący zacieków na elewacji lub w pomieszczeniach budynku. [patrz też: paradyż briosa, grzejniki stalowe, praca do kitu polska woda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki stalowe paradyż briosa praca do kitu polska woda