Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

Centralna regulacja wydajności

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy ogrzewaniu wodnym można regulować wydajność przez zmianę temperatury wody wyjściowej z kotła. Zapotrzebowanie ciepła budynku przy ogrzewaniu ciągłym jest proporcjonalne do różnicy między temperaturą pomieszczenia i temperaturą zewnętrzną, dla stałej więc temperatury wewnętrznej każdej temperaturze zewnętrznej odpowiada określona Średnia temperatura wody grzejnej. Zależność ta jest także liniowa, jeśli wartość współczynnika k powierzchni grzejnych nie zależy od obciążenia. Dla grzejnika z ogniw o. wykładniku potęgowym. zmian temperatury n = 0,33 ważna jest górna, lekko zagięta krzywa. W związku z tym wyższe wykładniki zmian temperatury wymagają przy średnich temperaturach zimowych również wyższych temperatur wody grzejnej. Oznacza to, że urządzenia o rozmaitych rodzajach grzejników tylko wtedy mogą być prawidłowo regulowane centralnie, jeżeli oddawanie ciepła powierzchni .grzejnej w zależności od zmian temperatury jest w przybliżeniu takie samo. Jest to okoliczność, na którą trzeba zwracać uwagę przede wszystkim przy zastosowaniu grzejników i konwektorów w jednym budynku. Temperatura zasilenia tz jest wyższa o połowę wartości różnicy temperatur zasilenia i powrotu od średniej temperatury wody grzejnej. W ogrzewaniach pompowych wskutek stałej. ilości wody obiegowej różnica temperatur (tz – tp) jest proporcjonalna do wydajności Q. Jeżeli w budynku ogrzewanym centralnie różne pomieszczenia mają być ogrzewane do różnych temperatur, to można przeprowadzić jednolitą regulację wydajności przez regulowanie temperatury zasilania jedynie dla jednej grupy pomieszczeń. Wybiera się do tego zwykle pomieszczenia o najwyższych wymaganiach co do temperatury. W pozostałych pomieszczeniach zmienia się wtedy odchylenie od najwyższej temperatury po- mieszczenia, wraz z obciążeniem całego urządzenia, a więc w zależności od temperatury zewnętrznej. Jeśli np. grzejniki w pomieszczeniach ubocznych jak składy, toalety itp. są tak ustawione, że przy temperaturze zewnętrznej. równej -15 st. C temperatura pomieszczenia nie może spaść poniżej + 10 st. C, wtedy przy temperaturze zewnętrznej równej + 4 st. c pomieszczenia te ogrzewają się prawie do 16 st. C, podczas gdy główne pomieszczenia są ogrzane do 20 st. C. Grzejniki w tych pomieszczeniach, które nie są stale użytkowane, trzeba więc nastawiać na temperaturę wewnętrzną równą ok. 9 st. C przy najniższej temperaturze zewnętrznej równej -15 st. C, jeżeli wymaga się, aby podczas normalnych dni zimowych temperatura wynosiła ok. 15 st. C. [hasła pokrewne: ciśnienie wody w sieci, olx praca szczecin, xps styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci olx praca szczecin xps styropian