Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

Rury grzejne

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rury grzejne w postaci wężownicy zatapia się zwykle w warstwie betonu podłogi o grubości 6 – 8 cm. Od dołu przylega warstwa izolacyjna, ograniczająca oddawanie ciepła do pomieszczeń znajdujących się poniżej lub do ziemi. Dalej następuje właściwy beton nośny albo na wyższych piętrach strop z pustaków. Układając podłogę bezpośrednio na ziemi należy zapobiec oddziaływaniu wilgoci przez wkładkę z papy bitumicznej. Pokrycie podłogi musi być oczywiście wytrzymale na oddziaływanie temperatury. Pod tym względem najlepsze jest pokrycie płytami, C:ł przy niskich temperaturach pokrycie linoleum i podobnymi materiałami. Wskutek znacznej pojemności cieplnej warstw podłogi należy zwrócić szczególną uwagę na regulację temperatury wody grzejnej. Mniejsze odstępy rur oraz ich małe średnice (najczęściej 3/4) wpływają na równomierne ogrzanie podłogi pożądane ze względów fizjologicznych i konstrukcyjnych. Najczęściej całkowicie oddziela się obieg ogrzewania podłogowego od innych urządzeń grzejnych o wyższych temperaturach wody. Podział ten najlepiej jest wykonać przez pośrednie włączenie powierzchniowego wymiennika ciepła. Wężownice grzejne przyłącza się do przewodów rozdzielczych, przy czym każda wężownica może być osobno odcięta dla ustalenia równomiernego przepływu wody oraz umożliwienia samodzielnej pracy wężownic. Zaleca się w miarę możności wyprowadzić poza podłogę miejsca spawania przyłączeń wężownicy do pionów i przy wykonywaniu zwracać uwagę na. dobre możliwości odpowietrzenia rur. [patrz też: drzwi tarasowe przesuwne, olx praca bydgoszcz, szerokość spocznika ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne olx praca bydgoszcz szerokość spocznika