Deska tarasowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

OGRZEWANIE PAROWE NISKlEGO CIŚNIENIA

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

udowa i eksploatacja kotłów parowych podlega we wszystkich krajach specjalnym przepisom urzędowym. Bardziej liberalne postanowienia odnoszą się przy tym do kotłów o niższych ciśnieniach roboczych, w których uniemożliwiono przekroczenie górnego ciśnienia granicznego, wskutek zastosowania urządzeń zabezpieczających. Ciśnienie graniczne wynosi obecnie w Niemczech 0,5 atn. Kotły tego, rodzaju oznacza się jako parowe kotły niskiego, ciśnienia (w skrócie kotły niskoprężne). Można je ustawiać pod zamieszkałymi, pomieszczeniami i nie wymagają one stałego dozowania. Zgodnie z powyższym ogrzewanie, w którym kocioł albo główny rozdzielacz jest zabezpieczony przed przekroczeniem ciśnienia 0.5 atn, nazywa się parowym ogrzewaniem niskoprężnym Jeżeli kocioł parowy używany jest tylko do, ogrzewania pomieszczeń wymagane ciśnienia kotła są znacznie niższe od ciśnienia granicznego 0,5 atn. Jeśli kotły parowe oprócz ogrzewania pomieszczeń muszą dostarczać parę do celów przemysłowych (wielkie kuchnie, pralnie, mleczarnie itd.), wtedy stosuje się, ciśnienie pary w kotle 0,4 – 0,5 atn. Parę do ogrzewania pomieszczeń doprowadza się wówczas z rozdzielacza niskociśnieniowego połączonego z kotłem przez zawór redukcyjny. [więcej w: domy z drewna cena, deski, domek holenderski ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

OGRZEWANIE PAROWE NISKlEGO CIŚNIENIA

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

W bardzo rozległych urządzeniach można ułożyć dolny przewód rozdzielczy w kształcie piły. Przewód rozdzielczy jest odwadniany w punkcie E za pomocą syfonu wodnego. Syfon wodny jest to rura o kształcie litery U, gdzie w obu ramionach poziom kondensatu ustala się na różnych wysokościach odpowiednio do ciśnienia w kotle w rurze tej zbiera się stopniowo kondensat, a następnie odpływa w punkcie b do zbiorczego przewodu kondensacyjnego. Syfon musi być nieco dłuższy, niż odcinek odpowiadający ciśnieniu roboczemu, aby uniknąć przebicia zamknięcia wodnego w chwilach wahań ciśnienia. Syfony wodne spełniają przeto to samo zadanie co urządzenia do odprowadzania kondensatu, mają jednak tę zaletę, że pracują zawsze prawidłowo, bo nie ma w nich ruchomych części, a ponadto mogą bezbłędnie odprowadzić dowolnie małe lub duże ilości kondensatu. Para rozprowadzana jest tak samo jak w przypadku nie zalanego przewodu kondensacyjnego. Części rur umieszczone w podłodze przy drzwiach zewnętrznych mogą Łatwo zamarznąć. Wysokość kotłowni zależy od sposobu prowadzenia rur. Najmniejsza wysokość kotłowni jest potrzebna przy rozdziale górnym, następne miejsce zajmuje rozdział dolny z zalanym przewodem kondensacyjnym, zaś dolny rozdział z niezalanym przewodem kondensacyjnym wymaga naj- większej wysokości kotłowni. [przypisy: domy z drewna cena, deski, domek holenderski ]

Comments Off

« Previous Entries