Deska tarasowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

Ogrzewanie podłogowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Ogrzewanie podłogowego ze swobodnie leżącymi rurami grzejnymi i nałożonymi żebrami. Żebra te wchodzą w pustaki między rurami wskutek swej przewodności cieplnej i ukształtowaniu mają one wyrównywać temperaturę podłogi. Wykonanie to, znane już od dawna, ma podobnie jak i opisany poprzednio żebrowy strop grzejny małą pojemność cieplną i pewną niewrażliwość na wzrost temperatury wody grzejnej. Zakres zastosowanie Wydajność cieplna ograniczona przez temperaturę powierzchni pozwala na zastosowanie ogrzewania podłogowego, jako samodzielnego systemu grzejnego, jedynie w wyjątkowych przypadkach, w budynkach o bardzo niewielkim zapotrzebowaniu ciepła uzyskanemu wskutek specjalnej ochrony przed stratami ciepła ścian zewnętrznych, dzięki łagodnemu klimatowi lub też wskutek niskiej temperatury pomieszczenia (stale ogrzewane kościoły). Ogrzewanie podłogowe znajduje zastosowanie przede wszystkim jako ogrzewanie dodatkowe, stosowane szczególnie w budynkach bez piwnic albo w pomieszczeniach, w których ogrzanie podłogi jest szczególnie pożądane, na przykład w kąpieliskach. Ponadto należy wymienić takie pomieszczenia reprezentacyjne jak sale przyjęć, foyer w teatrach i podobne pomieszczenia, w których umieszczenie grzejników napotyka na trudności. Trzeba jeszcze wspomnieć o możliwości ogrzewania poszczególnych części podłogi na parterze (stoiska w sklepach) oraz o spotykanym w USA stosowaniu ogrzewania chodników, ramp i ulic. [hasła pokrewne: domki holenderskie, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

Ogrzewanie podłogowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rury grzejne w postaci wężownicy zatapia się zwykle w warstwie betonu podłogi o grubości 6 – 8 cm. Od dołu przylega warstwa izolacyjna, ograniczająca oddawanie ciepła do pomieszczeń znajdujących się poniżej lub do ziemi. Dalej następuje właściwy beton nośny albo na wyższych piętrach strop z pustaków. Układając podłogę bezpośrednio na ziemi należy zapobiec oddziaływaniu wilgoci przez wkładkę z papy bitumicznej. Pokrycie podłogi musi być oczywiście wytrzymale na oddziaływanie temperatury. Pod tym względem najlepsze jest pokrycie płytami, C:ł przy niskich temperaturach pokrycie linoleum i podobnymi materiałami. Wskutek znacznej pojemności cieplnej warstw podłogi należy zwrócić szczególną uwagę na regulację temperatury wody grzejnej. Mniejsze odstępy rur oraz ich małe średnice (najczęściej 3/4) wpływają na równomierne ogrzanie podłogi pożądane ze względów fizjologicznych i konstrukcyjnych. Najczęściej całkowicie oddziela się obieg ogrzewania podłogowego od innych urządzeń grzejnych o wyższych temperaturach wody. Podział ten najlepiej jest wykonać przez pośrednie włączenie powierzchniowego wymiennika ciepła. Wężownice grzejne przyłącza się do przewodów rozdzielczych, przy czym każda wężownica może być osobno odcięta dla ustalenia równomiernego przepływu wody oraz umożliwienia samodzielnej pracy wężownic. Zaleca się w miarę możności wyprowadzić poza podłogę miejsca spawania przyłączeń wężownicy do pionów i przy wykonywaniu zwracać uwagę na. dobre możliwości odpowietrzenia rur. [patrz też: domki holenderskie, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries