Deska tarasowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

REGULACJA WYDAJNOŚCI I ZASADY DZIAŁANIA OGRZEWAŃ WODĄ CIEPŁĄ

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

REGULACJA WYDAJNOŚCI Ilość ciepła potrzebna do ogrzania pomieszczenia albo całego budynku różni się w zależności od warunków atmosferycznych oraz od wykorzystania w całym zakresie wydajności ogrzewania. Na powolne zmiany przebiegające w ciągu roku nakładają się zmiany w ciągu doby, przy czym silnie uwydatniają się obok temperatury zewnętrznej również i pozostałe czynniki klimatyczne jak wiatr i promieniowanie słoneczne. Dostosowanie dostarczanych ilości ciepła do jego chwilowego zapotrzebowania można zapewnić zarówno na miejscu w grzejniku, jak również centralnie w kotłowni. Przy regulacji miejscowej za pomocą zaworu grzejnikowego dławi się w mniejszym lub w większym stopniu ilość doprowadzonej wody. Regulacja ta umożliwia więc osobom znajdującym się w pomieszczeniu uzyskanie temperatury zgodnie ze swymi osobistymi wymaganiami, umożliwia ponadto wyrównanie pewnych nierównomierności w zapotrzebowaniu ciepła poszczególnych pomieszczeń. Natomiast regulacja wydajności wykonywana w centrali powinna dostosowywać jednolicie oddawanie ciepła wszystkich powierzchni grzejnych do czynników klimatycznych, oddziałujących na cały budynek, a przede wszystkim do temperatury zewnętrznej, [patrz też: deski na elewacje, deski tarasowe, domek narzędziowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

REGULACJA WYDAJNOŚCI I ZASADY DZIAŁANIA OGRZEWAŃ WODĄ CIEPŁĄ

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Zmianę ilości oddawanego ciepła przez grzejniki wykonuje się tu przez zmianę ilości przepływającej wody. Dostarczanie ciepła w przypadku normalnym (a więc przy temperaturze wyjściowej równej 70 st. C) jest oznaczone jako 100%. Jeśli trzeba zmniejszyć dostarczanie ilości ciepła tylko o 20%, wtedy ilość przepływającej wody trzeba zdławić o 60%. Nie można zatem mówić o zależności proporcjonalnej między dostarczaniem ciepła a ilością wody. Nie ma zatem zależności proporcjonalnej między ilością dostarczanego ciepła, a kątem. nastawienia zaworu grzejnikowego. Zależności te są już słuszne dla ogrzewania pompowego, ale jeszcze w większym stopniu dla ogrzewania grawitacyjnego, w którym dochodzi dalszy szkodliwy czynnik. Przy zmniejszeniu bowiem ilości dostarczanego ciepła, na przykład o 20°, temperatura wyjściowa zmniejsza się z 70 st. C na 51°C. Wskutek tego wzrasta różnica cię- żarów wody w pionie wznośnym i opadowym, co powoduje, że pion opadający prowadzi teraz więcej wody przez grzejnik. Zawory grzejnikowe są więc raczej armaturą odcinającą niż regulacyjną. [przypisy: deski na elewacje, deski tarasowe, domek narzędziowy ]

Comments Off

« Previous Entries