Deska tarasowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domek na działkę’

Ogrzewania sufitowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W takich pomieszczeniach jak biura, pomieszczenia administracyjne szkoły gdzie zatrudnia się pracowników umysłowych, trzeba pod tym względem zachować pewną ostrożność. Należy mianowicie tutaj bezwzględnie unikać każdego uciążliwego promieniowania ciepła specjalnie przeszkód w oddawaniu ciepła przez powierzchnie głowy. Jeśli miejsca pracy są przewidziane tuż przy ścianach zewnętrznych, wtedy dla wyrównania wpływu zimnych powierzchni ścian i okien, trzeba rozważyć czy celowe jest wbudowanie we wnękach podokiennych płaskich grzejników ściennych lub ukrytych powierzchni grzejnych. Jest to konieczne w pomieszczeniach z dużymi oknami, a przede wszystkim w pomieszczeniach narożnych bez ogrzewania podłogowego. Wskutek bezwładności większości ogrzewań sufitowych, wężownice grzejne trzeba odpowiednio skupić, uzależniając to od stron świata, a poszczególne grupy zaopatrzyć w regulację temperatury za pomocą domieszania wody powrotnej. Zapewnienie możliwości chłodzenia w prosty sposób pomieszczeń w lecie może doprowadzić do rozstrzygnięcia wyboru na korzyść ogrzewania sufitowego w budynkach administracyjnych i biurowych. Nie stosuje się ogrzewania sufitowego w pomieszczeniach, które mają być wykorzystywane i ogrzewane jedynie w krótkich okresach czasu i zależnie od liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu, jak na przykład w salach kinowych, restauracjach i salach zebrań. Ogrzewania sufitowe nie nadają się również do pomieszczeń kasowych, gdzie ma miejsce duży ruch publiczności, ponieważ nieogrzane powietrze dostające się do wewnątrz pomieszczenia przy wchodzeniu ludzi .zalega nad podłogą, o ile nie zastosowano dodatkowego ogrzewania podłogowego albo ogrzewania grzejnikami konwekcyjnymi. W budynkach mieszkalnych stosuje się jedynie w wyjątkowych przypadkach ogrzewanie przez promieniowanie, ponieważ jest ono kosztowne i wymaga specjalnej obsługi. W budynkach mieszkalnych trzeba zwrócić uwagę, aby pokoje sypialne nie były w. żadnym przypadku wyposażone w stropy grzejne o dużej pojemności cieplnej, ponieważ bezwładność urządzenia nie pozwala ani na szybkie nagrzanie, ani na szybkie ochłodzenie w przypadku przegrzania. [więcej w: domek na działkę, Domy prefabrykowane, domki z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domek na działkę’

Ogrzewania sufitowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Oba rodzaje ogrzewania są wykonane podobnie do ogrzewania sufitowego. Ułożenie rur grzejnych i inny zakres temperatur wymaga jednak często odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych. OGRZEWANIE PODŁOGOWE Dane ogólne Ogrzewanie podłogowe jako kanałowe ogrzewanie ciepłym powietrzem należy do najstarszego rodzaju ogrzewań w ogóle (hypokaust). Jest ono również znane od wielu dziesiątków lat jako ogrzewanie wodą ciepłą z rurami grzejnymi ułożonymi w podłodze i znajduje zastosowanie jako dodatkowe ogrzewanie zimnej podłogi w miejscach pracy. Zaznaczono już kilkakrotnie, że wzmożone ogrzanie dolnych stref pomieszczenia jest fizjologicznie pożądane. Równomierny mikroklimat pomieszczenia przypisywany ogrzewaniu sufitowemu należy po części przypisać jego pośredniemu działaniu, jako ogrzewania podłogowego, dla pomieszczeń leżących ponad stropami grzejnymi. Dzięki temu oddziały- waniu podwyższa się temperatura warstw powietrza w pobliżu podłogi oraz dostatecznie ogrzewają się części podłogi ukryte przed działaniem bezpośredniego promieniowania sufitu, np. miejsca pracy przy stołach. Odwrotnie niż w ogrzewaniu sufitowym temperą tura odczuwalna nie zwiększa się wraz z wysokością pomieszczenia. Właściwe oddawanie ciepła i powierzchni poziomej jest większe z dołu do góry niż z góry do dołu, ponieważ znacznie zwiększa się wymiana ciepła na drodze. konwekcji przez warstwy powietrza ogrzewające się przy podłodze i unoszące się ku górze. Z drugiej strony, przy ogrzewaniach podłogowych trzeba z zasady liczyć się z tym, że część powierzchni podłogi, mianowicie powierzchnia zastawiona meblami, nie działa jako powierzchnia grzejna. W praktyce oddziaływanie to jest tym bardziej szkodliwe, że górny zakres temperatury powierzchni grzejnych i tak jest ograniczony. Z doświadczenia wynika, że w miejscach ciągle używanych i w miejscach, po których stale się chodzi temperatura podłogi wyższa niż 25 st. C wywołuje dolegliwości nóg w miejscach, po których chodzi się rzadko dopuszczalna jest temperatura do 29 st. C, a w pobliżu ścian zewnętrznych taka temperatura jest nawet pożądana. W związku z powyższym wydajność i zakres zastosowania ogrzewania podłogowego są znacznie ograniczone. Pomieszczenia z wyłącznym ogrzewaniem podłogowym, w których miejsca pracy usytuowane są w pobliżu ściany- zewnętrznej, są narażone na odpromieniowanie ciepła i przeciągi, podobnie jak to się dzieje przy ogrzewaniu sufitowym. [więcej w: domek na działkę, Domy prefabrykowane, domki z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries