Deska tarasowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Deski tarasowe sprzedaż internetowa’

Piece ogrzewalne

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Piece ogrzewalne. Przy ogrzewaniu piecowym stosujemy piece kanałowe lub wachlarzowe o ściankach zewnętrznych z kafli i cegieł, z drzwiczkami hermetycznymi, lecz bez szybrów. Kształt pieców powinien być jak najprostszy, w rzucie poziomym wyłącznie prostokątny. Stosowanie pieców okrągłych, trójkątnych lub o innych skomplikowanych kształtach jest niewskazane ze względu na ustawność pomieszczenia. Również stosowanie cokołów i gzymsów na piecach wyszło już z mody i obecnie nie jest nikomu potrzebne, podraża jedynie koszt budowy. Piece powinny być we wszystkich stron odsunięte od ścian minimum o 12 cm dla wykorzystania powierzchni ogrzewalnej . W zasadzie każde pomieszczenie o powierzchni około O cm powinno mieć osobny piec, pomieszczenie zaś powyżej 40 m2 – półtora lub dwa piece. Pomieszczenia mniejsze niż 20 m2 mogą mieć pół pieca, to znaczy, że jeden piec może być ustawiony na dwa pokoje. Jednakże w pobliżu pieca nie może być żadnej szpary między jednym pokojem a drugim. Pokoje powinny być oddzielone ścianką dotykającą bezpośrednio piec. Wszystkie pomieszczenia w obrębie jednego użytkowania powinny mieć wyrównaną temperaturę. Niedopuszczalną rzeczą jest pozostawienie bez ogrzewania korytarzy, przedpokoi lub co gorsze, urządzeń sanitarnych, które nie tylko mogą powodować przeziębianie się użytkowników, lecz mogą w okresie wielkich mrozów przestać funkcjonować z powodu zamarzania rur wodociągowych i kanalizacyjnych. [podobne: deski elewacyjne, Deski tarasowe sprzedaż internetowa, deski na taras ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deski tarasowe sprzedaż internetowa’

Piece ogrzewalne

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Podane powierzchnie ogrzewalne pieców w pomieszczeniach środkowych i narożnych budynków należy podzielić przez przyjętą wysokość. pieca dla otrzymania obwodu. Łazienka z reguły powinna sąsiadować z kuchnią ze względu na potrzebę przyłączenia zlewozmywaka do urządzeń wodno-kanalizacyjnych łazienki. Wymiary zewnętrzne pieców Przyjmujemy, że wysokość pieców ceramicznych dla: a) pieców małych nie powinna przekraczać – 2,00 m b) pieców średnich – 2,24 m c) pieców dużych – 2,46 m W budownictwie mieszkaniowym będziemy mieli prawie zawsze do czynienia z piecami małymi i średnimi ze względu na ustalone standardy budowlane określające wielkość pomieszczeń, które mają przeciętne straty ciepła w granicach 600-;.-1 880 kca/h. Nie należy projektować pieców większych niż 1,40 m i o powierzchni licowej ponad 8 m. Należy raczej zaprojektować dwa piece o mniejszej pojemności cieplnej, jako bardziej ekonomiczne w eksploatacji. W pomieszczeniach kuchennych do przyrządzania posiłków instaluje się trzony kuchenne o wymiarach przeciętnych 75 X 100 m. Mogą one być stałe lub przenośne typu Jawor. [hasła pokrewne: deski elewacyjne, Deski tarasowe sprzedaż internetowa, deski na taras ]

Comments Off

« Previous Entries