Deska tarasowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deska tarasowa modrzew syberyjski’

Ogrzewania sufitowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Ogrzewania sufitowe są z zasady kosztowniejsze od ogrzewań grzejnikowych zwłaszcza, gdy trzeba zawieszać specjalne stropy grzejne na stropach nośnych. Nadwyżki kosztów są różne w zależności od rodzaju wykonania wynoszą one, przy uwzględnieniu dodatkowych kosztów budowlanych, 20-80%. Najmniej kosztowne jest wykonanie betonowych stropów nośnych z zabetonowanymi rurami grzejnymi. System ten wymaga jednak starannego zaplanowania budowy, aby roboty budowlane nie opóźniły się ze, względu na układanie rur. Koszty wykonania takich ogrzewań sufitowych są prawie takie same jak ogrzewań radiatorowych, jeśli tylko zaprojektuje się większe odstępy między rurami. Przed powzięciem decyzji, czy w danym przypadku należy zastosować ogrzewanie sufitowe, trzeba rozważyć dokładnie starannie wszystkie zalety i wady. Zalety Brak miejscowych grzejników zajmujących użyteczne miejsce, Ułożenie wszystkich pionów wewnątrz budynku (zmniejszenia niebezpieczeństwa zamarzania). Zmniejszenie prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu, a przez to brak przenoszenia kurzu i zarazków. Temperatury powietrza w całym pomieszczeniu w dużym stopniu wyrównane i nieco niższe. Możliwość zastosowania chłodzenia pomieszczenia w hicie: Wady Wyższe koszty wykonania. Brak możliwości dodatkowej zmiany wydajności powierzchni grzejnej i najczęściej także podziału pomieszczeń. Utrudnione naprawy. Duża wrażliwość na oddziaływanie powierzchni ścian zewnętrznych i okien oraz na dopływ powietrza. Duża bezwładność, a przez to zmniejszona zdolność regulacji, szczególnie w przypadku betonowych stropów grzejnych. Zależność wydajności od jakości wykonania. Główną zaletą ogrzewania sufitowego jest bez wątpienia brak wszelkich widocznych powierzchni grzejnych z ich zjawiskami ubocznymi (zabrudzenie firanek i ścian). We wszelkiego rodzaju pomieszczeniach reprezentacyjnych, w których przeszkadzają grzejniki, architekci stosują chętnie, ze względów estetycznych, ogrzewanie przez promieniowanie zwłaszcza, że wyższe koszty nie grają w tym przypadku żadnej roli. Ogrzewania sufitowe stosuje się również często w muzeach, pomieszczeniach wystawowych i sklepowych. W pomieszczeniach tych ruch jest zwykle duży, dlatego w razie potrzeby dopuszczalne są nieco wyższe temperatury sufitu niż w pomieszczeniach do stałej pracy. Ogrzewanie sufitowe stosuje się w szerokim zakresie w salach dla chorych i w oddziałach zakaźnych szpitali, w sanatoriach i w lecznicach. Wysoko ceni się przy tym właśnie zalety higieniczne tego rodzaju ogrzewania. Ponadto budynki tego typu są ogrzewane bez przerwy, a mikroklimat ochronny pomieszczeń z ogrzewaniem sufitowym oraz lekko ogrzana podłoga są w tych przypadkach szczególnie pożądane. W wymienionych budynkach miejsca stałego pobytu ludzi w pobliżu okien spotykane są rzadko. Przy łagodnej ie bezwietrznej pogodzie można również otworzyć okna bez wpływu na oddawanie ciepła pomieszczeniu i pacjentom. [patrz też: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deski na podbitkę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska tarasowa modrzew syberyjski’

Ogrzewania sufitowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wysokość budynku będzie drugim czynnikiem kształtującym bryłę budynku. Niskie budynki będą miały charakter wiejski, zagrodowy lub miasteczkowy. Mogą mieć również, zastosowanie w osiedlach mieszkaniowych domów jednorodzinnych i w dużych miastach- Wraz ze zwiększeniem wysokości budynku zmienia się jego wyraz zewnętrzny. Nabiera on cech powagi, wspaniałości, monumentalności. Zestawienie rzutu poziomego i wysokości daje nam wyobrażenie o bryle budynku. Przykłady podstawowych brył budynków. Rzut poziomy budynku w kształcie kwadratu daje rozwiązanie bryły nadzwyczaj zwarte i monumentalne (Willa Rotonda). Pod względem funkcjonalnym forma zbyt krępująca. Rzut poziomy prostokątny jest najczęściej stosowany, wygodny pod każdym względem, funkcjonalnym, konstrukcyjnym i plastycznym. Rzut poziomy wieloboczny umiarowy jest rzadziej stosowaną formą. Nadaje się do obiektów architektonicznych o charakterze monumentalnym w zabudowie luźnej, często do budynków użyteczności publicznej (świątynie, pawilony wystawowe, budynki ogrodowe). Rzut poziomy wieloboczny wydłużonymoże być stosowany w zabudowie luźnej lub jako budynek wolno stojący. Kształt ten nadaje się do domów towarowych, a nawet wysokich budynków mieszkalnych. [hasła pokrewne: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deski na podbitkę ]

Comments Off

« Previous Entries