Deska tarasowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Ogrzewanie pomieszczen kuchennych i lazienek

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Przy ogrzewaniu pomieszczeń kuchennych i łazienek położonych obok, można stosować podgrzewacze stałe kaflowe, złączone z trzonem kuchennym. Wymiary podgrzewaczy wynoszą 40 X 70 X 1,80 m. Podgrzewacze opalane są przy paleniu w trzonie kuchennym równocześnie tym samym płomieniem. Na okres letni są one wyłączane . Kotłownia centralnego ogrzewania. Kotłownia powinna być położona w środku budynku, a przy dużym spadku trenu – w części najniższej. Wymiary pomieszczenia kotłowni są zależne od wielkości i liczby kotłów. Kotłownia w stosunku do innych pomieszczeń piwniczych jest przeważnie bardziej zagłębiona, zazwyczaj o ok. 1,20-;.-1,50m. Potrzebna wysokość kotłowni wynosi od 2,50-;.-3,30 mi). Kotły powinny być ustawione paleniskami w stronę okien lub bokiem do okien. Szerokość czopucha wynosi przeciętnie 100 cm. Odległość od kotłów do czopucha-ok .30 cm . Przestrzeń między kotłami a murem zewnętrznym musi być równa długości kotła. W kotłowni. Przykład ustawienia. Często należy przewidzieć miejsce na nu kuchennego z podgrzewaczem pompy i hydrofor. Prócz tego powinny być pomieszczenia na opał, żużel i warsztat podręczny dla palacza. Przy kotłowniach należy również przewidzieć ustęp oraz natrysk. Przykład rozwiązania małej kotłowni centralnego ogrzewania. [podobne: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Ogrzewanie pomieszczen kuchennych i lazienek

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Wielkość przekroju komina jest odwrotnie proporcjonalna do jego wysokości. To znaczy, że wysokie kominy mogą mieć mniejszy przekrój niż kominy niższe. Grubość ścianki komina należy przyjmować 25 cm. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na po/byt ludzi powinny być przewietrzane. Budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz budynki gospodarcze mają specjalne urządzenia przewietrzające, Często przewietrzanie to stanowi zagadnienie bardzo ważne i jest rozwiązywane specjalnym projektem wentylacji mechanicznej. Budynki użyteczności publicznej: kina, teatry, restauracje, kawiarnie, sale zebrań mają często wentylację mechaniczną albo tzw. klimatyzację. Natomiast w zwykłych budynkach mieszkalnych, biurowych, administracyjnych itp, w celu przewietrzania poszczególnych pomieszczeń stosuje się przewody wentylacyjne w murach środkowych lub za pomocą pustaków wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe stanowią w projektowaniu odrębne zagadnienie. [przypisy: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Comments Off

« Previous Entries