Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

OGRZEWANIE ŚCIENNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ogrzewanie ścienne jest również pewnym rodzajem ogrzewania płaszczyznowego znanym od dawna, ostatnio zyskującym znaczenie ze względu na efekty estetyczne albo wówczas, gdy jest połączone z ogrzewaniem sufitowym. Najprostszą postacią ogrzewania ściennego są płyty stalowe z dołączonymi lub wtopionymi od tyłu rurami grzejnymi, wbudowane w ścianę w taki sposób, że są zlicowane równo z powierzchnią ściany. W szerszym zakresie nie można jednak zastosować takiego skojarzenia ogrzewania grzejnikowego z płaszczyznowym. We właściwym ogrzewaniu ściennym umieszcza się rury grzejne bezpośrednio w elementach konstrukcyjnych ściany w płycie betonowej lub we wnęce zamkniętej warstwą tynku bez żeber lub z żebrami sposób podobny jak w ogrzewaniu sufitowym. Z rurami grzejnymi należy zawsze umieścić warstwę izolacyjną o wysokiej wartości, która w ścianach zewnętrznych powinna zapobiegać odpływaniu ciepła na zewnątrz. Ścienne powierzchnie grzejne umieszcza się zwykle tylko do wysokości ok. 1,5 m. Człowiek jest o wiele mniej wrażliwy na promieniowanie ciepła z boku niż z góry, przeto ogrzewania ścienne mogą pracować przy wyższych temperaturach powierzchniowych niż ogrzewania sufitowe. Nie należy jednak przekraczać temperatury 70 st. C. Procent oddawanego ciepła przez konwekcję może być tutaj wyższy niż przez promieniowanie, a więc ogrzewania ścienne nie należą właściwie do ogrzewań przez promieniowanie. Umieszczanie powierzchni grzejnych na ścianach zewnętrznych chroni skutecznie osoby znajdujące się w pomieszczeniu przed jednostronnym odpromieniowywaniem ciepła przy dostatecznym ogrzaniu płyty powodują ogrzewanie zimnego powietrza wpadającego przez okno. Pod względem wyłącznie fizjologicznym ogrzewanie ścienne o umiarkowanych tempera- turach powierzchniowych przewyższa każdy inny rodzaj ogrzewania. Zastosowanie go jednak w szerszym zakresie jest utrudnione, ponieważ nie można umieścić elementów grzejnych w ścianach zewnętrznych, natomiast ściany wewnętrzne ze względu na konieczność ustawienia przy nich mebli nie mogą być również w pełni wykorzystane do tego rodzaju ogrzewania. Z powyższych powodów ogrzewanie ścienne spotyka się przeważnie jako ogrzewanie dodatkowe, przede wszystkim jako ogrzewanie podokienne przy ogrzewaniach sufitowych i powietrznych, W połączeniu z ogrzewaniem sufitowym stosuje się zawsze dla podokiennych powierzchni grzejnych odrębną sieć rur, która może pracować przy wyższych temperaturach niż ogrzewania sufitowe. Jedynie w ten sposób można zapewnić efekt osłaniający od oddziaływania zimnych prądów powietrza wywołany przez powierzchnie grzejne podokienne przy słabym obciążeniu ogrzewania sufitowego. Doświadczenie wykazuje, że w porze przejściowej można używać w takich skojarzonych urządzeniach tylko podokiennych powierzchni grzejnych. Należy zatem umożliwić regulowanie każdego pomieszczenia oddzielnie. W większych budynkach dobrze jest stosować przy wszystkich rodzajach ogrzewania podział na grupy urządzenia grzejnego w zależności od strony świata i od sposobu wykorzystania pomieszczeń. [więcej w: drzwi tarasowe przesuwne, olx praca bydgoszcz, szerokość spocznika ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne olx praca bydgoszcz szerokość spocznika