Deska tarasowa i domki
Just another WordPress site

Elewacje

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Elewacje (fasady) stanowią pionowe płaszczyzny (ściany), wytwarzające wnętrze ulic i placów, W zależności od swej kompozycji nadają one wyraz architektoniczny nie tylko danej budowli, lecz często całemu otoczeniu. Elewacje powinny odtwarzać w sposób plastyczny treść wewnętrzną budynku, jego strukturę i cel społeczny, jakiemu mają służyć. Patrząc na elewację, powinniśmy łatwo rozpoznać przeznaczenie budynku, jak dom mieszkalny, szkoła, urząd, szpital, dom kultury, fabryka, świątynia itp. Istniejące przykłady różnych budynków, w których tę samą formę nadano obiektom o różnej treści, potwierdzają jej słuszność. Na przykład formę świątyni greckiej o kolumnadzie klasycznej nakrytej belkowaniem i tympanonem zastosowano w XIX i XX wieku do kościoła św. Magdaleny w Paryżu i giełdy w Nowym Yorku. W każdym z tych przypadków należałoby znaleźć własny wyraz plastyczny odpowiedni do tematyki. Usytuowanie budynku stanowi ważny moment w wynalezieniu wyrazu plastycznego. Sposób zabudowy (zwarty czy luźny), konfiguracja terenu i otaczające budynki stawiają często trudne i wiążące warunki, którym projektowany budynek powinien być podporządkowany. Można byłoby tu wprowadzić pojęcie domów szeregowych i dominant. Wnętrza dornów i placów skomponowane z elewacji poszczególnych domów powinny tworzyć harmonijny, lecz nie monotonny zespół domów szeregowych. Miejsca eksponowane powinny być rozwiązane jako dominanty. Często się zdarza, że zwykły budynek o prostym przeznaczeniu znajduje się w miejscu eksponowanym, stanowiącym akcent o dużym znaczeniu. Niedocenianie tego spotyka się dość często szczególnie w miastach małych lub miasteczkach. Po wybudowaniu domu staje się dopiero jasne, że popełniono błąd. Wybudowany dom stoi w położeniu przypadkowym, ukośnie lub nie ma odpowiedniego wyrazu. Zaprzepaszczono możliwości wydobycia akcentu widokowego, zamknięcia perspektywicznego fragmentu osiedla. [podobne: olx praca kielce, domy z prefabrykatów betonowych, olx praca lublin]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy z prefabrykatów betonowych olx praca kielce olx praca lublin